Baza danych

W chwili obecnej baza udostępnia dane o blisko czterech i pół milionach ofiar i osobach represjonowanych.

Podając imię, nazwisko i ew. datę urodzenia – można odnaleźć informacje o konkretnych osobach i ich losach w czasie II wojny światowej.

Zbierane są dane dotyczące: 


zmarłych w trakcie służby, poległych, zaginionych, zmarłych z odniesionych ran w
Kampanii Wrześniowej 1939, Kampanii Norweskiej 1940, Kampanii Francuskiej 1940, Kampanii Libijskiej 1941, Kampanii Włoskiej 1944-1945, Kampanii Francusko-Belgijsko-Holendersko-Niemieckiej 1944-1945,
Lotnictwie, Marynarce Wojennej,
Wojsku Polskim na froncie wschodnim 1943-1945,
Armiach Alianckich,
Powstaniu Warszawskim, Powstaniach w Gettach,
w trakcie przymusowego wcielenia do obcych armii;


jeńców stalagów i oflagów


zabitych, poległych, zmarłych z odniesionych ran, aresztowanych, więzionych


więźniów obozów zagłady, obozów koncentracyjnych, gett, więzień, aresztów, obozów pracy, obozów przejściowych


prześladowanych z powodów rasowych


zabite w akcjach pacyfikacjnych, ofiary egzekucji


skazani na śmierć wyrokiem niemieckich sądów


osób skierowanych do pracy przymusowej


zmuszonych nakazem władz okupacyjnych do opuszczenia swoich domów


dzieci (do 18 roku życia) pozbawione opieki rodziców, deportowane wraz z rodzicami (niepracujące),  urodzone w trakcie trwania represji rodziców, germanizowane


osób które poniosły śmierć w wyniku działań wojennych (śmiertelne ofiary bombardowań, nalotów), osób zmuszonych do ukrywania się


w przypadku braku możliwości ustalenia nazwisk, zbierane są informacje o liczbie ofiar i miejscach egzekucji

Przy wszystkich rekordach wyświetlana jest informacja o źródle pochodzenia danych. W wielu przypadkach po bardziej szczegółowe dane dotyczące represji można sie zwrócić bezpośrednio do instytucji, która jest w posiadaniu dokumentów z których pochodza udostępnione w ramach programu "Straty" informacje.

84_t-40.jpg 54_t-09.jpg 77_t-33.jpg 62_t-17.jpg 65-20.jpg 67_t-23.jpg 88_t-44.jpg 59_t-14.jpg 52t_-07.jpg 56_t-11.jpg 50_t-05.jpg 87_t-43.jpg 73_t-29.jpg 72_t-28.jpg 55_t-10.jpg 53_t-08.jpg 63_t-18.jpg 85_t-41.jpg 76_t-32.jpg 82_t-38.jpg 75_t-31.jpg 89_t-45.jpg 49_t-04.jpg 69_t-25.jpg 51_t-06.jpg 68_t-24.jpg 86_t-42.jpg 90_t-46.jpg 74_t-30.jpg

Zobacz