Gdzie szukać dokumentów

Gdzie szukać dalszych informacji, dokumentów.
W przypadku odnalezienia w bazie szukanych danych, należy zwrócić uwagę na wyświetlaną po danych osobowych informację o źródle pochodzenia zapisów. W wielu przypadkach instytucja, która przekazała dane (Archiwum, PCK, Muzea) dysponują większą ilością informacji, niż ta, która wprowadzona jest do bazy. Często można też uzyskać kopie dokumentów dotyczących szukanego członka rodziny lub wskazówek, gdzie jeszcze można szukać dodatkowych informacji. Nazwa danej instytucji, która pojawia się nad rekordem z informacjami o losach, jest jednocześnie linkiem do jej strony internetowej – gdzie zazwyczaj można znaleźć wszystkie dane kontaktowe, a także informacje o zasobie archiwalnym.
Brak informacji w bazie.
Jeżeli wyniki wyszukiwania nie przyniosą rezultatów, warto wrócić na stronę po jakimś czasie i ponownie zadać pytanie. Zasoby bazy są uzupełniane i pojawiają się nowe informacje.
Poszukując dokumentów lub informacji o wojennych losach bliskich osób w pierwszej kolejności można zwrócić się do:
Międzynarodowego Biura Poszukiwań (ITS) Arolsen,
Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża lub
Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej IPN.
W przypadku uzyskania szukanych informacji apelujemy o samodzielne dodanie ich do bazy „Strat” za pomocą kwestionariusza dostępnego online