Jakie dane zbieramy

Do bazy wprowadzane są:

  • dostępne dane osobowe umożliwiające identyfikację,
  • informacje dotyczące prześladowań (przyczyn, okoliczności i rodzaju represji) – przypisane do określonej kategorii,
  • informacje dotyczące źródła, które stanowiło podstawę wprowadzenia danych do bazy,
  • dodatkowe dane opisowe; np. biogram.

W przypadku żołnierzy  mogą być wprowadzane informacje
gdzie walczył – Kampania wrześniowa 1939, Kampania norweska 1940, Kampania francuska 1940, Kampania libijska 1941, Kampania włoska 1944-1945, Kampania francusko belgijsko holendersko niemiecka 1944-1945, Lotnictwo, Marynarka wojenna, Wojsko polskie na froncie wschodnim 1943-1945, Żołnierze polscy w armiach alianckich, Powstanie Warszawskie, Powstanie w getcie, Polak przymusowo wcielony do obcych armii
przydział wojskowy, stopień wojskowy
przyczyny śmierci (poległ, zamordowany po wzięciu do niewoli, zmarł w wyniku odniesionych ran, zmarł podczas służby wojskowej, brak informacji)
data,  miejsce i okoliczności śmierci
miejsce pochówku
dodatkowe informacje opisowe.
W przypadku jeńców mogą być wprowadzane informacje:
o miejscu, dacie i okolicznościach wzięcia do niewoli,
dacie osadzenia w obozie, nazwie obozu, miejscowości, w której znajdował się obóz,
numerze jenieckim,
dacie zwolnienia i miejscu zwolnienia,
przejściu na status robotnika cywilnego,
dacie i miejscu śmierci oraz miejscu pochówku,
dodatkowe informacje opisowe.
W przypadku uczestników konspiracji mogą być wprowadzane informacje:
o nazwie organizacji konspiracyjnej,
stopniu, przydziale, funkcji,
dacie, miejscu i okolicznościach śmierci oraz miejscu pochówku,
dodatkowe informacje opisowe.
W przypadku więźniów  mogą być wprowadzane informacje:
o rodzaju uwięzienia (areszt, więzienie, obóz koncentracyjny, obóz zagłady, getto, obóz karny, obóz pracy wychowawczej (AEL), obóz pracy, obóz przesiedleńczy, obóz germanizacyjny, inne miejsce uwięzienia),
miejscu zamieszkania i pracy przed zatrzymaniem,
miejscu, dacie i okolicznościach zatrzymania,
miejscu osadzenia, numerze więziennym/obozowym,
miejscu i rodzaju pracy niewolniczej w obozie koncentracyjnym,
dacie i miejscu śmierci oraz miejscu pochówku,
dodatkowe informacje opisowe.
W przypadku osób skazanych przez niemieckie sądy mogą być wprowadzane informacje:
o miejscu i dacie procesu,
zarzucie z powodu którego byli sadzeni,
dacie wyroku,
wyroku,
czy wykonano wyrok śmierci.
W przypadku ofiar egzekucji i pacyfikacji mogą być wprowadzane informacje:
o dacie, miejscu, okolicznościach i sprawcach egzekucji/pacyfikacji,
miejscu pochówku.
W przypadku cywilnych ofiar wojny mogą być wprowadzane informacje o osobach, które poniosły śmierć w wyniku działań wojennych, rozstrzelanych, ofiarach zbrodni nacjonalistów ukraińskich, osobach zmuszonych do ukrywania się, Polakach obywatelach innych państw zamordowanych lub represjonowanych oraz
o:dacie, sprawcach, miejscu i okolicznościach śmierci,
powodach ukrywania.
W przypadku osób wysiedlonych mogą być wprowadzane informacje:
o datach i miejscu wysiedlenia (skąd, dokąd)
W przypadku robotników przymusowych mogą być wprowadzane informacje:
o rodzaju pracy przymusowej,
pracodawcy,
dacie rozpoczęcia i miejscu pracy,
dacie zakończenia pracy lub dacie i miejscu śmierci oraz miejscu pochówku.
W przypadku nieletnich ofiar wojny i okupacji (do 18 roku życia) mogą być wprowadzane informacje
o dzieciach:germanizowanych,
pozbawionych opieki rodziców,
wywiezionych z rodzicami skierowanymi na roboty przymusowe (niepracujące),
urodzonych w trakcie trwania represji rodziców,
o miejscu i datach represji,
o dacie, miejscu i okolicznościach śmierci oraz miejscu pochówku.
W przypadku ofiar Holocaustu mogą być wprowadzane informacje:
o dacie i miejscu represji,
miejscu uwolnienia,
dacie i miejscu śmierci.
W przypadku osób deportowanych lub zmarłych na terenie Trzeciej Rzeszy, jeśli nie da się ustalić rodzaju represji mogą być wprowadzane informacje:
o dacie i miejscu wywiezienia,
miejscu pobytu w Niemczech,
dacie powrotu,
dacie, miejscu śmierci i pochówku.
W przypadku anonimowych ofiar egzekucji mogą być wprowadzane informacje:
o liczbie zabitych,
okolicznościach egzekucji,
sprawcach,
miejscu pochówku,
dacie i miejscu ekshumacji.