Straty osobowe ofiary cywilne

Śmierć w wyniku działań wojennych
Kategoria ta obejmuje ofiary bezpośrednich działań wojennych prowadzonych przez Wehrmacht we wrześniu 1939 roku, które miały na celu nie tylko pokonanie oporu Wojska Polskiego, lecz także zastraszenie ludności. Lotnictwo niemieckie nie oszczędzało cywilów, bombardując szpitale polowe, największe skupiska ludzkie, strzelając do uciekających przed frontem. Zbrodnie na ludności cywilnej popełnione podczas walk oraz bezpośrednio po ich ustaniu w październiku 1939 roku były dziełem Wehrmachtu, SS i policji oraz Selbstschutzu. Wiele zbrodni nie zostało wykrytych, dlatego trudno jest ustalić dokładną liczbę cywilnych ofiar działań wojennych we wrześniu 1939 roku.
Powszechną metodą terroru było branie zakładników spośród ludności cywilnej i mordowanie ich za niepopełnione przez nich czyny, zmuszanie ludności cywilnej do udziału w działaniach wojennych (obowiązek podwody), oraz mordowanie żołnierzy podziemia i ludności cywilnej na zapleczu frontu niemieckiego pod pretekstem zwalczania ruchu oporu.