Straty osobowe
i ofiary represji

pod okupacją niemiecką 1939-1945
czytaj więcej

Straty osobowe
żołnierze

polegli, zaginieni, zmarli
w trakcie pełnienia służby
czytaj więcej

Straty osobowe
jeńcy wojenni

stalagów, oflagów
czytaj więcej

Straty osobowe
więźniowie

obozów koncentracyjnych, więzień,
aresztów, obozów...
czytaj więcej

Straty osobowe
ofiary Holocaustu

getta, obozy zagłady
czytaj więcej

Straty osobowe
ofiary cywilne

bomabrdowań, działań wojennych
czytaj więcej

Straty osobowe
egzekucje
i pacyfikacje

Masowe egzekucje były elementem
polityki...
czytaj więcej

Straty osobowe
robotnicy przymusowi

Jednym z głównych celów polityki...
czytaj więcej

Straty osobowe
wysiedlenia

Pierwsze tzw. dzikie wysiedlenia
miały...
czytaj więcej

Straty osobowe
dzieci

Nieletnie Ofiary wojny i okupacji
czytaj więcej
ikona programu
Z inicjatywą uruchomienia programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945” wystąpił w 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodkiem „KARTA”.
czytaj więcej
cele programu straty osobowe
Podstawowym celem programu jest ustalenie imiennej listy obywateli II RP, którzy zostali poddani wszelkiego rodzaju represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-1945.
Mimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od czasu zakończenia drugiej wojny światowej rozmiar niemieckich represji i bilans nieodwracalnych strat osobowych wśród obywateli polskich nie został dokładnie opisany i ustalony. Do dziś nie znamy faktycznej liczby ofiar działań wojennych i okupacji, nie znamy ich nazwisk. Polskie ofiary nadal pozostają anonimowe. Dotychczasowe szacunki strat koncentrowały się na ilości ofiar, identyfikowano wyłącznie ich skalę i wielkość.
Program „Straty osobowe” przywraca nazwiska wszystkim możliwym dziś do zidentyfikowania ofiarom i osobom represjonowanym, które we wrześniu 1939 roku były obywatelami II RP (wszystkich narodowości).
czytaj więcej
dokumenty źródłowe
Dane gromadzone w bazie zbierane są przede wszystkim z dokumentów, przechowywanych w muzeach, archiwach polskich i zagranicznych oraz instytucjach zajmujących się problematyką drugiej wojny światowej lub dysponujących dokumentami dotyczącymi tego okresu.
Luki archiwalnej dokumentacji wypełniają dane pozyskiwane bezpośrednio od ofiar i ich rodzin. Obecnie mamy jeszcze możliwość zebrania informacji o represjach niemieckich, od ostatnich żyjących osób, które są w stanie dać temu świadectwo. Dane przetwarzane są również na podstawie opracowań i publikacji zawierających wykazy ofiar i osób represjonowanych.
czytaj więcej
Do bazy wprowadzane są:
  • dostępne dane osobowe umożliwiające identyfikację,
  • informacje dotyczące prześladowań (przyczyn, okoliczności i rodzaju represji) – przypisane do określonej kategorii,
  • informacje dotyczące źródła, które stanowiło podstawę wprowadzenia danych do bazy,
  • dodatkowe dane opisowe; np. biogram.
czytaj więcej
W bazie zebrano informacje o:
5096632
ofiarach i osobach represjonowanych w tym
4590403
znanych z nazwiska
506229
ofiarach anonimowych
icon phone
Telefon (poniedziałek-piątek 9-14)
(22) 566 25 61, (22) 566 25 74, (22) 581 86 12
icon mail
email
ofiary@ipn.gov.pl
icon direction
IPN
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa